Χάρτης “Χρυσοχόου 1881 Φύλλο 1. Κέρκυρα, Αργυρόκαστρον, Δέλβινον, Κόνιτσα”

Στην πάνω δεξιά γωνία, στην άκρη του χάρτη βρίσκονται οι Χιονιάδες.